piątek, 19 sierpnia 2011

Depresja endogenna ( choroba afektywna jednobiegunowa)

Osoba w depresji, zapytana o samopoczucie najczęściej użyje takich przymiotników: smutny, załamany, zgaszony, bezradny, beznadziejny, upokorzony, samotny, nieszczęśliwy, bezużyteczny, winny. Smutek i wina są oczywistymi emocjonalnymi symptomami depresji i cierpiący na nią rzeczywiście nie są w stanie podczas rozmowy powstrzymać się od płaczu. Zwykle ludzie chorzy najgorzej czują się rano, a w ciągu dnia nastrój nieco się poprawia. Oprócz smutku i winy często pojawia się niepokój, który może wystąpić gdy nie ma depresji (Barlow, 2000; Keller i in., 2000).

Depresja endogenna 
(choroba afektywna jednobiegunowa)

 Choroba afektywna jednobiegunowa pojawia się najczęściej po raz pierwszy u osób po 40 roku życia. Choroba ta dotyka najczęściej osoby, które są skłonne do:
- niskiej samooceny;
- braku wiary we własne siły i możliwości;
- są skłonne do wahań nastroju i aktywności.
 
Uważa się, że nie ma ona żadnej konkretnej przyczyny zewnętrznej ani konkretnego wydarzenia życiowego. Depresja ta wywołana jest przez zaburzenia funkcjonowania mózgu, głównie systemu hormonalnego lub nerwowego ( spadek noradrenaliny i serotoniny). Choroba ta powoduje poważne zakłócenia funkcji psychicznych i fizycznych. 
Chory nie ma siły do wykonywania nawet najprostszych czynności życia codziennego, nie potrafi podejmować  najprostszych decyzji, często zaniedbuje zaspokajanie podstawowych potrzeb: nie przygotowuje sobie posiłków, nie dba o higienę osobistą.

Podstawowymi objawami choroby  afektywnej są:
- obniżenie nastroju (depresja);
- zahamowanie psychoruchowe;
- objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych;
- lęk.

W chorobie jednobiegunowej zamiast zahamowania psychoruchowego, może wystąpić podniecenie ruchowe z wysokim poczuciem lęku.
U chorej osoby często występuje poczucie winy, myśli i skłonności samobójcze, niekiedy ze skłonnością ich realizacji. Więcej objawów występujących w depresji zamieściłam w poście na temat depresji.
Epizod depresji endogennej trwa najczęściej około  6 miesięcy.  Często udaje się chorym wyleczyć i powrócić do normalnego życia. Jednak zdarzają się nawroty choroby i wtedy osoba chora musi przyjmować leki przeciwdepresyjne.
Depresja endogenna wymaga leczenia psychiatrycznego, w cięższych przypadkach leczenia w szpitalu.

4 komentarze:

 1. Depresja to niestety poważna choroba.

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy chorobą jednobiegunową moze byc tez mania ? czy tylko depresja ?

  OdpowiedzUsuń
 3. W teorii spotyka się możliwość wystąpienia w chorobie jednobiegunowej -manii, jednak najczęściej mówiąc o chorobie jednobiegunowej, mamy na myśli depresję. Mozliwość manii i depresji określona jest jako choroba dwubiegunowa,W praktyce mania jako jeden objaw choroby raczej nie występuje, jest najczęściej spotykanan razem z depresją, a to już jest inna jednostka chorobowa.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Depresja to straszna choroba;/ dotyka coraz młodsze osoby

  OdpowiedzUsuń